Točník - Žebrák

Točník - výchozy pískovců třenického souvrství

Foto 4. Hřebene Zámeckého vrchu je tvořen křemennými pískovci třenického souvrství, v pozadí věž zříceniny Žebrák. Stav 21.9.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce