Točník - Žebrák

Točník - stavba ordovických pískovců

Foto 15. Textura ordovických pískovců třenického souvrství. Stav 21.9.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce