Točník - Žebrák

Točník - výchozy ordovických pískovců

Foto 13. Zašlé výchozy ordovických pískovců třenického souvrství na hřebeni Zámeckého vrchu. Stav 21.9.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce