Točník - Žebrák

Točník - suťové pola na sz. svahu

Foto 11. Severozápadní svah hřebene Zámeckého vrchu je tvořen suťovým polem ordovických pískovců třenického souvrství. Stav 21.9.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce