Terezín u Kunžaku

Terezín - geologická situace v okolí lokality

Obrázek 1. Geologická pozice granitu typu Zvůle v jižní části moldanubického plutonu (Breiter, Koller 1999).

Š RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce