Terezín u Kunžaku

Terezín - geologická mapa list Jindřichův Hradec

Mapa 2. Výřez z geologické mapy 1:50 000, 23-34 Jindřichův Hradec, vydal Český geologický ústav, 1991, redaktor listu J. Hron. © Česká geologická služba.

Vysvětlivky: 3 – fluviální hlíny až hlinité písky; 4 – deluviofluviální hlinité písky a písčité hlíny;
17 – moldanubický pluton: hrubozrnný dvojslídný granit převážně porfyrický (typ Landštejn);
18 – moldanubický pluton: středně zrnitý dvojslídný granit řídce porfyrický s proměnlivým obsahem vyrostlic (číměřský typ); 23 – moldanubikum: migmatitizovaná biotitická a sillimanit-biotitická pararula s přechody do migmatitu.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce