Terezín u Kunžaku

Terezín - deskovitá odlučnost granitů typu Landštejn

Foto 9. Dvojslídný monzogranit typu Landštejn, resp. Zvůle vykazuje zřetelnou deskovitou odlučnost. Stav 26.4.2007.

Š RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce