Terezín u Kunžaku

Terezín - opuštěný lom v granitech typu Landštejn

Foto 2. Malý opuštěný stěnový lom odkrývá granity typu Landštejn (Zvůle). Stav 26.4.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce