Terezín u Kunžaku

Terezín - nevýrazně porfyrická textura granitů typu Landštejn

Foto 12. Textura dvojslídného monzogranitu typu Landštejn, resp. Zvůle je středně až hrubě zrnitá, nevýrazně porfyrická. Stav 26.4.2007.

Š RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce