Teletín

geologická situace v okolí Teletína

Mapa 2. Výřez z geologické mapy 1:50 000, list 12-44 Týnec nad Sázavou. Vydal Český geologický ústav v roce 1995, redaktor listu P. Štěpánek. © Česká geologická služba.

Vysvětlivky: 3 – deluviální sedimenty; 11 – středočeský pluton: aplit, pegmatit; 18 – středočeský pluton: amfibol-biotitový granodiorit až tonalit (sázavský typ); 21 – středočeský pluton: amfibolové a a mfibol-biotitové gabro a gabrodiorit s pyroxenem; 38 – jílovské pásmo: prachovce, břidlice s polohami konglomerátů; 42 – zbraslavsko-kralupská skupina: tufy ryolitů a dacitů; 46 – zbraslavsko-kralupská skupina: bazalt a bazaltoid slabě metamorfovaný; 47 – alkalicko-živcový granit s albitem.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce