Teletín

Teletín - etážový lom

Foto 6. Opuštěný etážový lom v Teletíně poskytuje dostatek velmi kvalitního materiálu pro studium hornin sázavského tonalitu. Stav 20.6.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce