Teletín

Teletín - žilný doprovod

Foto 27. Jednoduchá pegmatitová žilka složená z křemene, živce a biotitu s náznakem zonální stavby. Stav 13.5.2008.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce