Teletín

Teletín - žilný doprovod

Foto 26. Horninový komplex je proniknutý četnými žilami aplitů a pegmatitů. Stav 20.6.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce