Teletín

Teletín - amfibol-biotitový diorit

Foto 21. Textura amfibol-biotitového dioritu, který nejčastěji tvoří mafické enklávy v horninách sázavského typu. Stav 13.5.2008.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce