Teletín

Teletín - mafické enklávy dioritového složení

Foto 18. Stratifikované intruze sázavského tonalitu obsahují polohy s velmi hojnými mafickými enklávami nejčastěji dioritového nebo gabrového složení. Stav 13.5.2008.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce