Teletín

Teletín - mafické enklávy dioritového složení

Foto 15. Stratifikované intruze sázavského tonalitu obsahují polohy s velmi hojnými mafickými enklávami nejčastěji dioritového nebo gabrového složení. Stav 20.6.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce