Teletín

Teletín - stavba granodioritu sázavského typu

Foto 14. Tonality a granodiority sázavského typu jsou středně až hrubě zrnité horniny s významným zastoupením biotitu a amfibolu. Stav 20.6.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce