Teletín

Teletín - stavba granodioritu sázavského typu

Foto 13. Tonality a granodiority sázavského typu jsou středně až hrubě zrnité horniny s významným zastoupením biotitu a amfibolu. Stav 13.5.2008.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce