Sudslavice

Sudslavice - etážový lom v rulách moldanubika

Foto 4. Etážový lom v Sudslavicích je založen v biotitových rulách moldanubika, které jsou pronikány granitovým tělesem. Stav 18.10.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce