Sudslavice

Sudslavice - žíla pegmatitu v biotitovém granitu

Foto 32. Mladší žíla hrubozrnného pegmatitu prorážející leukokratní biotitový granit. Stav 18.10.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce