Sudslavice

Sudslavice - stavba biotitového granitu

Foto 27. Všesměrně zrnitá textura leukokratního biotitového granitu. Stav 18.10.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce