Sudslavice

Sudslavice - těleso granitu prorážející ruly

Foto 24. Těleso leukokratního biotitového granitu prorážející biotitové až sillimanit biotitové plagioklasové ruly. Stav 18.10.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce