Sudslavice

Sudslavice - stavba biotitových až sillimanit biotitových rul

Foto 14. V lomu převažují biotitové až sillimanit biotitové plagioklasové ruly s cordieritem a granátem. Stav 18.10.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce