Studenec

RTG difrakční záznam barytu

Obrázek 1. Práškový RTG difrakční záznam hrubě krystalického, bílého barytu ze Studence. Měřeno na přístroji STOE.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce