Studenec

Studenec - turistická mapa

Mapa 1. Výřez z turistické mapy KČT 1:50 000 č. 23 Podkrkonoší (sektor A2). Vydala TRASA spol. s r.o. v roce 2002, web: http://trasa.cz. © Klub český turistů.

Poloha lokality je zvýrazněna červeným bodem.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce