Studenec

Studenec - textura paleoandezitů

Foto 8. Paleoandezity ("melafýry") mají často hnědošedou až červenošedou barvu a mívají všesměrně zrnitou kompaktní texturu. Stav 18.4.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce