Studenec

Studenec - hranice mezi příkrovy

Foto 6. Hranice mezi středním a svrchním příkrovem je místy zvýrazněna polohou tufitů červené barvy. Stav 18.4.2007.

Š RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce