Studenec

Studenec - hranice mezi příkrovy

Foto 4. Hranice mezi středním a svrchním příkrovem je místy ve stěně dobře sledovatelná. Stav 18.4.2007.

Š RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce