Studenec

Studenec - ryzí měď

Foto 18. Součástí Cu mineralizace jsou plíšky nebo drátky ryzí mědi. Mineralizace je vázána na světlé ("vybělené") zóny v andezitech. Stav 18.4.2007.

Š RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce