Studenec

Studenec - druhotná výplň dutin kalcitem

Foto 16. Běžnou druhotnou výplní dutin andezitů (melafýrů) je kalcit. Stav 18.4.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce