Studenec

Studenec - druhotná výplň dutin chloritem

Foto 14. Velmi běžnou druhotnou výplní dutin je tmavě zelený chlorit, který místy tvoří drobné kuličkovité agregáty. Stav 18.4.2007.

Š RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce