Studenec

Studenec - chlorit v andezitech

Foto 13. Velmi běžnou druhotnou výplní dutin nebo i puklin je tmavě zelený chlorit. Stav 18.4.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce