Studenec

Studenec - textura tufitů

Foto 11. Textura tufitů bez patrné vrstevnatostí, uzavírající přeměněné větší úlomky vulkanických hornin. Stav 18.4.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce