Studenec

Studenec - textura tufitů

Foto 10. Tufity, které výlevy andezitů doprovázejí, mají často vrstevnatou texturu. Jednotlivé vrstvy mají rozdílné fázové složení a častá je pigmentace oxidy a hydroxidy Fe. Stav 18.4.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce