Starý Plzenec

Starý Plzenec - geologická mapa 12-33starý Plzenec - geologická mapa 22-11

Mapa 2. Horní část: Výřez z geologické mapy 1:50 000, 12-33 Plzeň, vydal Český geologický ústav, 1994, redaktor listu J. Mašek. © Česká geologická služba.

Vysvětlivky: 2 – deluviofluviální a fluviální písčitohlinité, jílovitopísčité a jílovitokamenité sedimenty; 4 – pleistocén: deluviální hlinitokamenité a hlinitopísčité sedimenty, 7 – pleistocén: spraše a sprašové hlíny, 13 – pliocén: fluviální jílovitopísčité štěrky, 40 – kralupsko-zbraslavská skupina: silicity (buližníky).

Spodní část: Výřez z geologické mapy 1:50 000, 22-11 Přeštice, vydal Český geologický ústav, 1994, redaktor listu J.Mašek. © Česká geologická služba.

Vysvětlivky: 4 – pleistocén: deluviální hlinitokamenité a hlinitopísčité sedimenty, 6 – pleistocén: sprašové hlíny, 20 – silicit (buližník), 24 – kralupsko-zbraslavské skupina: fylitické droby a jejich střídání s břidlicemi, 26 – břidlice, droby, 27 – metabazalt (spilit).

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce