Starý Plzenec

Starý Plzenec - struktura silicitu

Foto 8. Tmavě šedá barva a masivní textura jsou typickými znaky proterozoických silicitů. Stav 20.9.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce