Starý Plzenec

Starý Plzenec - buližníkový výchoz

Foto 7. Morfologicky nápadný výchoz silicitů (buližníků) kralupsko-zbraslavské skupiny proterozoika Barrandienu. Severní strana je vděčnou horolezeckou stěnou. Stav 20.9.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce