Starý Plzenec

Starý Plzenec - křemitá břidlice proterozoika

Foto 2. Křemitá břidlice kralupsko-zbraslavské skupiny proterozoika Barrandienu. Stav 20.9.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce