Starý Plzenec

Starý Plzenec - světlé žilky křemene v buližníku

Foto 16. V proterozoických silicitech jsou běžné bílé žilky druhotného křemene. Stav 20.9.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce