Starý Plzenec

Starý Plzenec - stavba světlého silicitu

Foto 12. Šedá barva a masivní textura jsou typickými znaky proterozoických silicitů. Stav 20.9.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce