Starý Plzenec

Starý Plzenec - stavba světlého silicitu

Foto 10. Tmavě šedá barva a masivní textura jsou typickými znaky proterozoických silicitů. Místy se objevují světlejší polohy s menším množství uhlíkatého pigmentu. Stav 20.9.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce