Starý Plzenec

Starý Plzenec - stavba proterozoického silicitu

Foto 1. Typický silicit kralupsko-zbraslavské skupiny proterozoika Barrandienu. Stav 20.9.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce