Staré Ransko

 Staré Ransko - poloha ultrabazických a gabrových těles v masivu

Obrázek 3. Rozmístění hlavních ultrabazických a gabrových těles v ranském masivu, podle Mísaře et al. (1974). Vysvětlivky: 1 – křídové sediemnty; 2 – hlinská zóna; 3 – kutnohorské krystalinikum;
4 – moldanubikum; 5 – gabra; 6 – ultrabazika.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce