Staré Ransko

 Staré Ransko - strukturní mapa masivu a okolí

Obrázek 1. Strukturní mapa ranského masivu a jeho okolí, podle Mísaře et al. (1974). Vysvětlivky:
1 – turonské sedimenty; 2 – cenomanské sedimenty; 3 – ranská masiv; 4 – albitické křemenné porfyry;
5 – albitické granity; 6 – diority; 7 – kutnohorské krystalinikum; 8 – amfibolity; 9 – hlinské paleozoikum a proterozoikum.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce