Staré Ransko

Staré Ransko - geologická mapa 1:50 000

Mapa 2. Výřez z geologické mapy 1:50 000, 23-22 Žďár nad Sázavou, vydal Český geologický ústav, 1998, redaktor listu I. Stárková, D. Skácelová. © Česká geologická služba.

Vysvětlivky: 3 – deluviofluviální sedimenty; 4 – rašeliny, slatiny; 5 – deluviální sedimenty s úlomky hornin;
17 – ranský masiv: amfibolicko-pyroxenická gabra; 18 – ranský masiv: olivinická gabra; 19 – ranský masiv: troktolit; 20 – ranský masiv: anortozit; 23 – ranský masiv: xenolity amfibolických a pyroxenických rohovců; 31 – železnohorský pluton: amfibolické diority a gabroamfibolity.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce