Staré Ransko

Staré Ransko - rekultivovaný těžební prostor

Foto 9. Prostor bývalého těžebního závodu je aplanovaný a rekultivovaný, přesto zde najdeme dostatek studijního materiálu ultrabazických a bazických hornin ranského masivu. Stav 9.3.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce