Staré Ransko

Staré Ransko - zbytky po těžbě

Foto 3. Těžební vozík symbolizuje někdejší důlní činnost na lokalitě Staré Ransko. Stav 9.3.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce