Staré Ransko

Staré Ransko - textura anortozitu

Foto 26. Hrubě zrnitá textura světlého anortozitu, ve kterém převládají světlé minerály (plagioklas). Stav 9.3.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce