Staré Ransko

Staré Ransko - mikrofotografie olivinického gabra

Foto 22. Polysynteticky zdvojčatělý plagioklas a amfibol, vzniklý přeměnou pyroxenu v olivinickém gabru, polarizační mikroskop, XPL.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce