Staré Ransko

Staré Ransko - textura olivinického gabra

Foto 19. Všesměrná, hrubě zrnitá textura olivinického gabra.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce